Cercetare

Direcţiile de cercetare (1969 – 2018):

  1. Optimizarea supravegherii epidemiologice şi controlului în maladiile transmisibile şi netransmisibile.
  2. Epidemiologia infecţiilor nosocomiale.
  3. Studierea şi elaborarea preparatelor antibacteriene şi antifungice noi din materie primă locală.

 Teze de doctorat susţinute:

1. Lungu Vera – „Optimizarea supravegherii epidemiologice a echinococozei în Republica Moldova”, 14.00.30 – Epidemiologie. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău, 2013.

2. Berdeu Ion – „Optimizarea monitoringului antibioticorezistenţei microbiene în infecţiile septico-purulente la nivel de instituţie medicală”, 331.01 – Epidemiologie. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău, 2015.

3. Baraneţchi Iana – „Optimizarea supravegherii epidemiologice a infecţiilor nosocomiale septico – purulente în staţionarele de profil Traumatologie şi Ortopedie”,331.01 – Epidemiologie. Teză de doctor în ştiinţe medicale. Chişinău, 2016.

Teze de doctorat în desfăşurare:

  1. Nastas Aliona – „Epidemiologia infecţiilor septico-purulente nosocomiale in staţionarele de profil cardiochirurgical”;
  2. Spătaru Diana – „Particularităţile etiologice în infecţiile septico-purulente nosocomiale în staţionarele de profil ortopedo-traumatologic”;
  3. Lidia Cracea – „Epidemiologia infecțiilor nosocomiale produse de Pseudomonas aeruginosa în condițiile Republicii Moldova”;
  4. Diana Buga – „Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu Staphylococcus meticilin-rezistent în Republica Moldova”;
  5. Nicoleta Andronache – „Epidemiologia infecțiilor nosocomiale cu Acinetobacter în Republica Moldova”.