Colaborare internaţională

Proiectul TEMPUS „Programe de masterat în Sănătate Publică şi Servicii sociale” (2010-2013), în care Catedra de epidemiologie şi alte catedre de profil au participat la elaborarea unui nou curiculum pentru studii postuniversitare a absolvenţilor specialităţii Sănătate publică. Acest curiculum a fost implementat în noiembrie 2012. În cadrul programului nou Catedra de epidemiologie a elaborat şi implementat următoarele module:

  1. „Bazele supravegherii epidemiologice în  maladiile transmisibile şi nontransmisibile”;
  2. „Elaborarea şi managementul proiectelor de cercetare şi dezvoltare”;
  3. „Promovarea sănătăţii şi educaţie pentru sănătate”;
  4. „Managementul riscurilor şi urgenţelor de sănătate publică”;
  5. „Supravegherea şi controlul maladiilor transmisibile”.

Universităţile partenere sunt: Universitatea Cumbria din Lancaster, Marea Britanie; KTH Institutul Regal de Tehnologie din Stockholm, Suedia; Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, România; Universitatea Georgia din Tbilisi, Georgia.