Societatea Științifică a Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova Vă invită pentru a participa în desfășurarea Conferinței Științifice „OPTIMIZAREA SUPRAVEGHERII EPIDEMIOLOGICE ÎN INFECȚIILE NOSOCOMIALE”, consacrată 50 ani de la fondarea Catedrei de epidemiologie a USMF Nicolae Testemițanu, care va avea loc în zilele de 13-14 octombrie 2017, în incinta Universității de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testemițanu, or. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165.

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

Nota informativa