Program_Conferință_2017

Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova Vă invită să participaţi la Conferinţa Ştiinţifică „Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecţiile nosocomiale”, consacrată aniversării a 90 de ani de la nașterea profesorului universitar și academicianului Nicolae Testemiţanu și a 50 de ani de la fondarea Catedrei de epidemiologie, care se va desfășura în zilele de 13-14 octombrie 2017, în incinta USMF „Nicolae Testemiţanu”, or. Chișinău, bd. Ştefan cel Mare și Sfânt, 165.

FORMULARUL DE ÎNREGISTRARE

Nota informativa