Istoric

Catedra de epidemiologie a fost creată în anul 1967, fondatorul şi primul conducător al ei fiind Eli Şleahov, doctor habilitat în medicină, profesor universitar, Om Emerit, autor a peste 400 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 23 de monografii şi manuale, 8 invenţii, printre care preparatele „Antraxin” şi „Tetanin”.

Din iunie 1990 până în prezent, funcţia de şef de catedră este îndeplinită de Viorel Prisacari, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor universtar, Om Emerit, membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova şi al Academiei de Ştiinţe din România, autor a peste 350 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 7 manuale şi 8 monografii, 30 de brevete de invenţie, medaliat OMPI. Din acelaşi an dumnealui este preşedinte al Societăţii ştiinţifice a epidemiologilor, microbiologilor şi parazitologilor din Republica Moldova şi specialist principal al Ministerului Sănătăţii în domeniul epidemiologiei.

Programele analitice şi planurile de studii la diverse facultăţi şi specialităţi sunt elaborate conform specificului activităţii medicale şi diferă în funcţie de volumul şi problemele abordate.

Planul de studii include compartimentele:

  • „Epidemiologia generală a maladiilor infecţioase şi neinfecţioase”;
  • „Epidemiologia specială a maladiilor infecţioase şi neinfecţioase”;
  • „Diagnosticul epidemiologic”;
  • „Bazele supravegherii epidemiologice în maladiile infecţioase şi neinfecţioase”;
  • „Tipurile de studii epidemiologice”;
  • „Epidemiologia calamităţilor”;
  • „Promovarea sănătăţii”.

Catedra dispune de săli de studii tematice. În calitate de bază clinică a catedrei servesc Centrul de Sănătate Publică al Municipiului Chişinău, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Centrele de Sănătate Publică teritoriale din Edineţ şi Ialoveni.

Corpul profesoral-didactic al catedrei de epidemiologie este constituit din specialişti de calificare înaltă: un profesor universitar, 5 conferenţiari universitari, 3 asistenţi universitari, 2 doctoranzi. Pe lângă Catedra Epidemiologie funcţionează laboratorul ştiinţific „Epidemiologia infecţiilor nosocomiale”, în care activează 5 cercetători ştiinţifici.

Datorită implicării active a colaboratorilor catedrei, în ultimii 10 ani au avut loc 5 forumuri ştiinţifice: Congresul a V-lea şi al VI-lea al Igieniştilor, Epidemiologilor şi Microbiologilor din Republica Moldova (2003, 2008), Conferinţa ştiinţifică „Optimizarea supravegherii epidemiologice” (2006), Conferinţa ştiinţifică „Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecţiile nosocomiale” (2012), Seminarul ştiinţifico-practic „Supravegherea epidemiologică şi controlul infecţiilor nosocomiale (2012).