Default Header Image

Scurt istoric

 

În anul 1967, în cadrul Intitutului de Stat de Medicină din Chișinău (în prezent-Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu”), prin Ordinul Ministerului Sănătății din RSSM nr. 124 din 6 iunie 1967, a fost fondat  un curs de epidemiologie, în baza căruia, ulterior, prin Ordinul Rectorului ISMC nr. LC-363 din 01.09.70, a fost întemeiată Catedra de epidemiologie, care avea inițial sarcina de instruire a medicilor-epidemiologi.

Sediul Catedrei

Pe parcursul anilor, Catedra a avut mai multe sedii. În primii doi ani (1967-1969), sediul Cursului de epidemiologie a fost în Blocul central al Universităţii, într-o singură sală (azi biroul 117 – Departamentul Comunicare și Relații publice). În toamna anului 1969, Cursul este transferat în sediul Laboratorului Central, în trei săli de la etajul IV. În anul 1971, Catedra de epidemiologie este transferată iarăși în Blocul central  al  Universităţii,  etajul  IV,  aripa  dreaptă, în șapte săli. În 1975, Catedra este reamplasată în Blocul nr. 6, pe strada Orheiului (azi Mihai Viteazul), la etajul IV. În acest sediu, Catedra a funcţionat până-n anul 1990, când, în legătură cu transformarea blocului dat în cămin studenţesc, Catedra este transferată pe strada 31 august 1989. În 1992, Catedra din nou este transferată în Blocul central al USMF „Nicolae Testemițanu” (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 165), etajul II, unde funcţionează până în prezent.

Actualmente, Catedra dispune de șase săli de studii, un laborator ştiinţific, un cabinet metodic, o sală computerizată, șase cabinete pentru corpul profesoral-didactic şi ştiinţific. Totodată, pentru instruirea rezidenților epidemiologi și instruirea continuă a medicilor epidemiologi, Catedra dispune de alte două clase, una în Centrul Național de Sănătate Publică și alta în Centrul de Sănătate Publică al municipiului Chișinău.

Corpul profesoral-didactic

La fondarea Cursului de epidemiologie, corpul profesoral-didactic era constituit din două persoane: profesorul Eli Şleahov şi doctoranda Lucia Andrieş. După absolvirea în 1969 a primei promoţii a Facultăţii de Medicină Preventivă, pentru predarea epidemiologiei au fost repartizaţi Serghei Covaliu – asistent şi Viorel Prisacari – doctorand, care chiar din primele zile de activitate au fost încadraţi în procesul didactic de predare a epidemiologiei studenţilor din anii V şi VI de la Facultăţile de Medicină Preventivă şi Stomatologie. Mai apoi, componența corpului profesoral-didactic al Catedrei de epidemiologie şi al Laboratorului ştiinţific de epidemiologie a infecţiilor intraspitaliceşti a fost următoarea: 

La Catedră au activat: Eli N. Şleahov – dr. hab. șt. med., prof. univ. (1967-1990), Lucia Andrieş – dr., conf. univ. (1967-1970, 1976-1986), Serghei Covaliu – lector superior (1969-1990), Victor Pântea – asistent (1970-1973), Mihai Barabaş – dr, conf. univ. (1975-2013), Valeriu Chicu – dr., conf. univ. (1978-1995; 2001-2016),  Victor Ganea – asistent (1973-1984), Vladimir Gâlcă – dr., conf. univ. (1984-2001), Tatiana Plop – asistent (1993-2004), Emilia Malai – dr., asistent (2000-2009), Maria Bolea – asistent (2011-2014), Vasile Tabac – doctorand (2006-2010).

Activează în prezent: Viorel Prisacari – dr. hab. șt. med, prof. univ., membru corespondent al AȘM (din a.1969), Gavril Obreja – dr., conf. univ. (din a. 1970), Adrian Cotelea – dr., conf. univ. (din a. 1981), Luminiţa Guţu – dr., conf. univ. (din a. 1993), Angela Paraschiv – dr., conf. univ. (din a. 2002), Vasile Sofronie – dr., conf. univ. (din a. 2011), Ion Berdeu, dr., conf. univ. (din a. 2011), Eduard Leahu – asistent (din a. 2006), Aliona Nastas – asistent (din a. 2011), Diana Spătaru – asistent (din a. 2013), Lidia Cracea – doctorand (din a. 2016), Claudia Darii – laborant superior (din a. 1998).

În procesul didactic au fost implicaţi prin cumul şi alţi specialişti epidemiologi: P. Iarovoi – dr. habilitat în medicină, M. Stancu – dr. în medicină, Zinaida Coroi şi Olga Volcovschi – medici practicieni de categorie superioară.

test

test2