Default Header Image

Publicaţii

Lista monografiilor ştiinţifice

 publicate de colaboratorii catedrei Epidemiologie

 

 1. Э.Н. Шляхов. Сибиреязвенная аллергия. Кишинёв, 1968, 187 стр.
 2.  К.Г. Васильев, Э.Н. Шляхов. Методы исследований в эпидемиологии.  Кишинёв, 1971, 186 стр.
 3. Э.Н. Шляхов, Л.П. Андриеш. Ликвидация очагов бруцеллёза. Кишинёв, 1972, 160 стр.
 4. Э.Н. Шляхов, М.А. Барабаш. Эпидемиологический эффект массовой вакцинации против кори. Кишинёв, 1973, 194 стр.
 5. Э.Н. Шляхов, Е.В. Груз, В.И. Присакарь. Сибирская язва. Кишинёв, 1975, 160 стр.
 6. Э.Н. Шляхов­. Иммунология, иммунодиагностика, иммунопрофилактика инфекционных болезней. Кишинёв, 1977, 421 стр.
 7. Э.Н. Шляхов, М.А. Барабаш. Противоэпидемические мероприятия на врачебном участке. Кишинёв, 1979, 161 стр.
 8. Э.Н. Шляхов, Л.П. Андриеш, Е.В. Груз. Справочник по лабораторной диагностики зооантропнозов. Кишинёв, 1979, 278 стр.
 9.  Э.Н. Шляхов, В.Ф. Кику. Стимуляция поствакцинального процесса. Кишинёв, 1984, 195 стр.
 10. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор за сибирской язвой. Кишинёв, 1989, 240 стр.
 11. В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор за лептоспирозами. Кишинёв, 1993, 153 стр.
 12.  Constantin Ciufecu, Viorel Prisacari. Vibrionul holeric – holera. Chişinău, 1995, 150 p.
 13.  Viorel Prisăcaru, Emilia Malai. Optimizarea educaţiei pentru sănătate după modelul infecţiilor intestinale.  Chişinău, 2006, 99 p.
 14.  V. Chicu, Gh. Curocichin, Gh. Friptuleac. Promovarea sănătăţii (curs). Chişinău, 2006, 228 p.
 15. Valeriu Chicu. Supravegherea şi controlul bolilor infecţioase. Chişinău, 2007, 173 p.
 16. Catedra Epidemiologie la 40 ani de la fondare. Chișinău, 2007, 32 p.
 17. Chicu V., Obreja G., Prisacari V. Epidemiologie de intervenție. Chișinău, 2008, 376 p.
 18. Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale. Ediția I. Sub red. V. Prisacari. Chișinău, 2008, 248 p.
 19. Ghid de supraveghere și control în infecțiile nosocomiale. Ediția II. Sub red. V. Prisacari. Chișinău, 2009, 320 p.
 20. Prisacari V., Paraschiv A., Spânu C., Holban T., Rîmiș C., Guriev V., Lupașco T. Hepatitele virale parenterale și cirozele hepatice: epidemiologia, clinica, diagnosticul, tratamentul, prevenirea și controlul. Chișinău, 2013, 160 p.

 

 

Manuale

 

 1. Шляхов Э.Н. Практическая эпидемиология. Кишинев, 1974, 1986, 1991.
 2. Шляхов Э.Н., Обрежа Г.Н. Научные основы эпидемиологии. Кишинев, 1978.
 3. Шляхов Э.Н., Андриеш Л.П., Барабаш М.А., Присакарь В.И. и др. Конкретный эпидемиологический анализ. Кишинев, 1982.
 4. Elie Shlyakhov. Epidemiologie pratique. 1985.
 5. Barabaş M., Chicu V., Gâlca V., Obreja G., V. Prisacari. Epidemiologie (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1998.
 6. Tratat de epidemiologie a bolilor transmisibile (Sub redacţia prof. univ., dr     A. Ivan). Iaşi, 2002.
 7. Prisacari V., Barabaş M., Gâlca V., Obreja G., Cotelea Ad., Plop T., Guţu L., Malai E. Epidemiologia în teste. Chişinău, 2004.
 8. Prisacari V., Cotelea Ad., Barabaş M., Guţu L., Malai E. Epidemiologia situaţională. Chişinău, 2006
 9. Prisacari V., Cotelea Ad. Epidemiologia în situații excepționale. Chișinău, 2009, 216 p.
 10. Prisacari V., Guţu L., Cotelea Ad., Paraschiv A., Obreja G. Epidemiologia în teste. Ediția a II-a. Chișinău, 2011, 337 p.
 11. Prisacari V. Epidemiologia generală. Bazele medicinei prin dovezi. Chișinău, 2012, 380 p.
 12. V. Prisacari, Ad. Cotelea, L. Guţu, A. Paraschiv, G. Obreja Epidemiology in tests. Chișinău, 2013, 255 p.
 13. Присакарь В., Котеля Ад., Гуцу Л., Параскив А., Обрежа Г. Эпидемиология в тестах. Издание II. Кишинэу, 2014, 328 с.
 14. Prisacari V. General epidemiology with medicine based on evidence. Chișinău, 2015, 177 p.
 15. Prisacari V. Epidemiologie specială. Chișinău, 2015, 412 p.
 16. Epidemiologie. Manual de lucrări practice. Sub redacția prof. univ. V. Prisacari Chișinău, 2017, 280 p.
 17. Prisacari V. Special epidemiology. Chișinău, 2017.
 18. V. Prisacari, A. Paraschiv, Ad. Cotelea, L. Guţu, V. Sofronie, I. Berdeu, D. Spătaru, A. Nastas Epidemiologia în teste. Ediția III. Specialitatea Medicină preventivă. Chișinău 2018, 332 p.
 19. V. Prisacari, A. Paraschiv, Ad. Cotelea, L. Guţu, V. Sofronie, I. Berdeu, D. Spătaru, A. Nastas Epidemiologia în teste. Facultățile Medicină și Stomatologie. Chișinău 2018, 174 p.
 20. V. Prisacari, A. Paraschiv, Ad. Cotelea, L. Guţu, V.Chicu, V. Sofronie, G. Obreja, I. Berdeu, D. Spătaru, A. Nastas Epidemiology. Textbook for practical work. Chișinău 2019, 198 p.

 

Elaborări metodice selective

 1. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь, Е.В. Груз. Организация мероприятий по профилактике сибирской язвы. Кишинев, 1980.
 2. Э.Н. Шляхов, В.И. Присакарь. Эпидемиологический надзор при лептоспирозах в Молдавской ССР. Кишинев, 1989.
 3. В.И. Присакарь, В.М. Константинов, А.Г. Кноп. Применение факторного и кластерного анализа в эпидемиологическом исследовании зоонозных инфекций. Москва, 1989.
 4. В.Ф. Кику. Организация и содержание эпидемиологического надзора за госпитальной инфекцией на основе анализа механизма развития и проявлений эпидемического процесса с учетом потенциальной эффективности мероприятий. Кишинев, 1989.
 5. М.А. Барабаш, В.Ф. Кику. Методические рекомендации по организации и проведению интернатуры по эпидемиологии. Кишинев, 1989.
 6. М.А. Барабаш, В.В. Гылка, В.Ф. Кику, Г.Н. Обрежа, В.И. Присакарь. Методические рекомендации для подготовки студентов 5 курса санитарно-гигиенического факультета к практическим занятиям по эпидемиологическому анализу. Кишинев, 1991.
 7. M. Barabaş, V. Chicu, V. Gîlca, G. Obreja, V. Prisacari. Culegere de elaborări metodice pentru studierea epidemiologiei în timpul subordinaturii. Chişinău, 1991.
 8. M. Barabaş (Red. responsabil V. Prisacari). Elaborări metodice de instruire a medicilor – rezidenţi în epidemiologie. Chişinău, 2002.
 9. A.Cotelea. Organizarea şi conţinutul măsurilor antiepidemice în condiţii extremale. Chişinău, 2005.
 10. Briko N., Kirianova E., Mindlina A., Prisacari V., Cotelea A., Iavorschi K. Epidemiologia și prevenirea tuberculozei. Disciplină la alegere (curs obțional). Elaborare metodică pentru cadrele didactice. Chișinău, 2012, 41 p.
 11. Briko N., Kirianova E., Mindlina A., Prisacari V., Cotelea A., Iavorschi K. Epidemiologia și prevenirea tuberculozei. Programul disciplinei la alegere (curs obțional). Chișinău, 2012, 24 p.
 12. Брико Н.И., Миндлина А.Я., Богодельникова И.В., Присакарь В.И., Котеля А.Г., Яворски К.М. Эпидемиология и профилактика туберкулёза. Дисциплина по выбору (элективный курс). Методические рекомендаций для преподавателей. Под ред. проф. Н. И. Брико, проф. В. И. Присакарь, Кишинэу, 2012, 53 с.
 13. Брико Н.И., Миндлина А.Я., Богодельникова И.В., Присакарь В.И., Котеля А.Г., Яворски К.М. Эпидемиология и профилактика туберкулёза. Програма дисциплины по выбору (элективный курс). Кишинэу, 2012, 30 с.
 14. A. Paraschiv. The system of antiepidemic measures. Disinfection, sterilization, Deratization and Dezinfection. Chișinău, 2012, 45 p.
 15. A. Paraschiv. Immunoprophylaxis of infectious diseases. Chișinău, 2012, 39 p.
 16. Prisăcaru V., Sofronie V. Instruirea postuniversitară prin rezidențiat în cadrul specialității  Epidemiologie. Ghid metodic. Ch.: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2015. 84 p. ISBN 978- 9975-118-99-6.

Culegeri ştiinţifice

editate cu contribuţia catedrei Epidemiologie

 1. Вопросы эпидемиологии, микробиологии и инфекционной патологии. Материалы I-ой объединенной конференции гигиенистов, организаторов здравоохранения, эпидемиологов, микробиологов и инфекционистов (29-30 мая 1973 г.) (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1973.
 2. Эпидемиология, диагностика и профилактика инфекционных и инвазионных болезней. Тезисы I съезда эпидемиологов, микробиологов и паразитологов Молдавской ССР (22-23 сентября 1982 г.) (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1982.
 3. Проблемы эпидемиологии, микробиологии и паразитологии. Тезисы докладов II Съезда гигиенистов и санитарных врачей, микробиологов, эпидемиологов и паразитологов Молдавской ССР (10-11 декабря 1987 г.). Часть 2-я. (Ответственный редактор Э.Н. Шляхов). Кишинэу, 1987.
 4. Problemele actuale ale epidemiologiei, microbiologiei şi parazitologiei contemporane. Materialele congresului III al Igieniştilor, Epidemiologilor, Microbiologilor şi Parazitologilor din Republica Moldova (23-24 octombrie, 1992) (Red. responsabil V.Prisacari). Chişinău, 1992.
 5. Materialele Simpozionului bilateral de epidemiologie Republica Moldova – România “Boala diareică acută cu etiologie nedeterminată” (22-23 iunie, 1995) (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1995.
 6. Mater. Congresului IV al Igieniştilor, Epidemiologilor, Microbiologilor şi Parazitologilor din Republica Moldova. Vol. 2(a, b) Epidemiologia, microbiologia, parazitologia (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1997.
 7. Optimizarea supravegherii sanitaro-epidemiologice a sănătăţii populaţiei rurale. Materialele Simpozionului consacrat jubileului 50 de ani ai Centrului de Igienă şi Epidemiologie Edineţ (27-28 iunie 1997) (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 1997.
 8. Actualităţi în Medicina Preventivă (realizări, sarcini) (Red. responsabil Gr.Friptuleac). Chişinău, 1998.
 9. Supravegherea epidemiologică în maladiile actuale pentru Republica Moldova. Materialele Conferinţei ştiinţifice consacrată jubileului 80 ani de la naşterea ilustrului savant, Om emerit al Republicii Moldova, dr habilitat în ştiinţe medicale, membru activ al Academiei de Ştiinţe din New-York, prof. universitar Eli Naum Şleahov (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2000.
 10. Materialele Simpozionului practico-ştiinţific „Optimizarea supravegherii epidemiologice la nivel de teritoriu rural”. (Red. responsabil V. Prisacari). Edineţ, 2000.
 11. Materialele Congresului V al Igieniştilor, Epidemiologilor şi Microbiologilor din Republica Moldova. Vol. 2A, B Epidemiologia, microbiologia, parazitologia. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2003.
 12. Optimizarea supravegherii epidemiologice. Materialele Conferinţei ştiinţifice 31 martie, 2006. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2006.
 13. Materialele congresului VI al Igieniștilor, Epidemiologilor și Microbiologilor din Republica Moldova. Epidemiologia și Microbiologia. Chișinău, 2008.
 14. Anale Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”. (Red. responsabil V. Prisacari). Chişinău, 2000 – 2013.